Privatumas ir slapukai

Apie šias sąlygas

Šios privatumo sąlygos ir bendrasis privatumo pranešimas taikomi MB REN Grupė. MB REN Grupė vertina Jūsų privatumą rimtai, o ši politika ir pranešimas buvo parengti pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) reikalavimus, padedant www.legalo.co.uk teisininkų komandai.

Šis privatumo pranešimas paaiškinama, kaip prižiūrime Jūsų asmens duomenis (visais atvejais, kai mes renkame Jūsų duomenis) ir nustato Jūsų privatumo teises bei paaiškina, kaip įstatymai ir mūsų požiūris į privatumą bei asmens duomenis apsaugo Jus.

Šis privatumo pranešimas papildo bet kokius kitus privatumo pranešimus, kuriuos galime pateikti Jums tada, kai mes renkame iš Jūsų duomenis, ir turėtų būti skaitomas kartu su tais pranešimais.

Mūsų padėtis ir duomenys

BDAR prasme mes esame duomenų valdytojas, o bet kokia užklausa apie Jūsų duomenų rinkimą ar tvarkymą turėtų būti siunčiama naudojant mūsų kontaktinius duomenis: labas@renplaza.com, MB REN Grupė, Lukiškių g. 3 (312), Vilnius, LT-01108.

Naudodamiesi svetaine Jūs sutinkate su šia politika.

Informacija, kurią mes renkame

Mes rinksime, tvarkysime ir saugosime asmens duomenis tik tuo atveju, jei Jūs juos pateiksite mums tiesiogiai. Tą galite padaryti Jūs, kaip šios Svetainės naudotojas, pateikdami užklausą apie mūsų prekes ar paslaugas, tapdami klientu ar tiekėju arba potencialiu tiekėju.

Asmens informacija apima bet kokią informaciją, susijusią su Jumis kaip identifikuojamu asmeniu. Toliau pateikiami duomenų, kurie gali apimti šią informaciją, rūšių pavyzdžiai:

(a) Asmens duomenys, įskaitant vardus, pavardę, mergautinę pavardę, gimimo datą, lytį, šeimyninę padėtį ir naudotojo vardą ar panašų identifikatorių, gimimo datą ir lytį.

(b) Kontaktiniai duomenys gali apimti sąskaitas faktūras; pirkimo užsakymus; namų ar darbo adresą, el. pašto adresą ir telefono numerius, asmens titulą ar pareigas.

(c) Finansiniai duomenys gali apimti banko sąskaitą ir mokėjimo kortelės duomenis.

(d) Specialiųjų kategorijų duomenys, pavyzdžiui informacija apie Jūsų lytį.

(e) Sandorių duomenys gali apimti mokėjimus už Jūsų įsigytas prekes ir paslaugas arba būti susiję su mokėjimais, kuriuos mes atlikome Jums.

(f) Techniniai duomenys gali apimti interneto protokolo (IP) adresą, naršyklės tipą ir versiją, laiko juostos nustatymą ir buvimo vietą, naršyklės papildinių tipus ir versijas, operacinę sistemą ir platformą bei kitas technologijas įrenginiuose, naudojamuose prieigai prie šios svetainės.

(g) Paskyros ir naudojimo duomenys gali apimti Jūsų pateiktas užklausas, informaciją apie pirkimus, atsiliepimus ir apklausų atsakymus bei kaip Jūs naudojate mūsų svetainę, produktus ir paslaugas. Jie taip pat apima Jūsų naudotojo vardą ir slaptažodį, „Facebook“ paskyros vardą, Jūsų nustatymus, atsiliepimus ir apklausos atsakymus.

(h) Rinkodaros duomenys gali apimti informaciją apie bet kokį pasirinkimą, kurį Jūs mums nurodėte iš mūsų gautų rinkodaros pranešimų atveju.

Taip pat galime rinkti ne asmens duomenis, pvz., apibendrintus duomenis – tai yra duomenys, kurie galėjo būti gauti iš Jūsų asmens duomenų, bet kurie tiesiogiai ar netiesiogiai Jūsų neidentifikuoja. Tai gali būti Naudojimo duomenys, išsamiai aprašantys, kaip Jūs naudojatės mūsų Svetaine bei funkcijomis ir sritimis, kuriomis Jūs naudojatės.

Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Duomenims rinkti gali būti panaudojami įvairūs būdai, kurie gali apimti ir šiuos būdus:

(a) Tiesioginės sąveikos su mumis asmeniškai, paštu, telefonu, el. paštu ar kitu būdu. Galite pateikti mums savo tapatybę, kontaktinę bei finansinę informaciją.

(b) Automatizuotos technologijos arba sąveikos su mūsų svetaine, naudojant internetinę užklausos formą, kuriant paskyrą mūsų svetainėje, dalyvaujant mūsų apklausose, klausimynuose ir užsiprenumeruojant mūsų naujienlaiškius. Galite pateikti savo tapatybę, kontaktinę bei finansinę informaciją.

(c) trečiosios šalys arba viešai prieinami šaltiniai(trečiosios šalys gali būti pasitelktos tvarkant asmens tapatybės, kontaktinių ir finansinių asmens duomenų kategorijas).

Duomenų tikslumas

Svarbu, kad mūsų turimi duomenys apie Jus būtų tikslūs ir atnaujinti. Jei Jūsų duomenys pasikeistų, praneškite mums, kad galėtume atnaujinti savo įrašus.

Jūsų informacijos naudojimas

Mes galime saugoti ir tvarkyti asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums pagal BDAR.

Su Jumis susijusi informacija, kurią mes renkame ir kaupiame, pirmiausia naudojama:

(a) Kad galėtume apdoroti ir pristatyti Jūsų užsakymus, bendrauti su Jumis ir vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Tai gali būti asmens tapatybės, kontaktiniai, finansiniai ir sandorio duomenys.

(b) Apdoroti ir pristatyti užsakymus per trečiąsias šalis, mūsų tiekėjus, kurie pristatys užsakymus tiesiogiai Jums. Tai gali būti asmens tapatybės, kontaktiniai, finansiniai ir sandorio duomenys.

(c) Pranešti Jums apie bet kokius mūsų veiklos pakeitimus, pvz., mūsų Svetainės patobulinimus ar paslaugos / produkto pakeitimus, kurie gali turėti įtakos mūsų paslaugai ar santykiams su Jumis. Tai gali būti asmens tapatybės ir kontaktiniai duomenys.

(d) Jei esate dabartinis klientas, mes galime susisiekti su Jumis norėdami pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, panašias į tas, kurios Jums buvo parduotos anksčiau. Tai gali būti asmens tapatybės ir kontaktiniai duomenys.

(e) Kai Jūs sutikote gauti tokią informaciją, pateikti Jums informaciją apie kitų šalių produktus ar paslaugas, kurios, mūsų nuomone, gali Jus sudominti. Tai gali būti asmens tapatybės, kontaktiniai ir rinkodaros duomenys.

(f) Siųsti Jums mūsų el. naujienlaiškius, jei sutikote juos gauti. Tai gali būti asmens tapatybės ir kontaktiniai duomenys.

(g) Kai turime laikytis teisinių prievolių. Tai gali būti asmens tapatybės, kontaktiniai ir sandorio duomenys.

(h) Kai tai yra būtina mūsų teisėtiems interesams (ar trečiosios šalies interesams) ir kad Jūsų interesai bei pagrindinės laisvės tų interesų nepažeistų. Tai gali būti visų rūšių duomenys.

Kai mes renkame Jūsų duomenis rinkodaros tikslais, mes visada prašysime Jūsų sutikimo, kai duomenys pradedami rinkti, kad galėtume naudoti Jūsų duomenis tam tikslui.

Mes visada gausime Jūsų išankstinį sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų dalinimosi su bet kuria trečiąja šalimi jų rinkodaros tikslais. Tai gali leisti atitinkamoms trečiosioms šalims informuoti Jus apie produktus ar paslaugas, kurios Jums gali būti įdomios.

Mes naudosime Jūsų asmens duomenis tik dėl tokių kitų priežasčių, nei tos, dėl kurių duomenys buvo renkami iš pradžių, jei mes manysime, kad turime juos panaudoti vienam ar kitam tikslui ir turime tam teisėtą interesą.

Jūsų informacijos atskleidimas

Yra daugybė aplinkybių, kai galime atskleisti Jūsų duomenis trečiosioms šalims. Jos apima:

a) Reguliavimo institucijas. Mes galime atskleisti Jūsų duomenis reguliavimo institucijoms, kad galėtume laikytis teisės aktų ir padėtume apsaugoti nuo sukčiavimo ir sumažintume kreditavimo riziką. Tai gali būti asmens tapatybės, kontaktiniai ir sandorio duomenys.

(b) Mūsų tiekėjus. Mes galime atskleisti Jūsų duomenis trečiosioms šalims, kurios dalyvauja mums teikiant savo paslaugas Jums. Tai gali būti asmens tapatybės, kontaktiniai ir sandorio duomenys.

(c) Trečiųjų šalių rinkodarą. Jei suteikėte mums sutikimą tą daryti, galime pateikti Jūsų duomenis pasirinktoms trečiosioms šalims, kurios gali susisiekti su Jumis dėl Jūsų prekių ar paslaugų, kurios Jums gali būti įdomios. Tai gali apimti tapatybės, kontaktinius bei rinkodaros duomenis.

(d) Verslo pardavimą. Galime atskleisti Jūsų asmens duomenis už savo įmonės ribų: (a) tuo atveju, jei mes parduodame ar perkame bet kokį verslą ar turtą, tokiu atveju galime atskleisti Jūsų asmens duomenis galimam tokio verslo ar turto pardavėjui arba pirkėjui; ir b) jei verslą įsigyja trečioji šalis, tokiu atveju jos turimi asmens duomenys apie savo klientus bus vienas iš turto vienetų, kuris bus perduotas pirkėjui. Tačiau bet kuris toks perkėlimas bus atliekamas tik su sąlyga, kad bus apsaugotas Jūsų asmens duomenų konfidencialumas ir kad gavėjas toliau laikysis šios privatumo politikos nuostatų.

Atkreipiame dėmesį, kad mes neatskleidžiame savo reklamuotojams informacijos apie identifikuojamus asmenis, bet kartais mes galime pateikti jiems apibendrintus duomenis apie mūsų svetainės lankytojus ir klientus.

Jei nenorite, kad mes dalytumėmės Jūsų duomenimis su trečiosiomis šalimis, turėsite galimybę nesuteikti tam savo sutikimo, kai pateiksite mums savo duomenis formoje, kuria mes renkame Jūsų duomenis, arba galite tai padaryti, rašydami mums bet kuriuo metu nurodytu adresu arba kreipdamiesi el. pašto adresu info@renplaza.com.

Jūsų duomenų naudojimo kontrolė

Kai mes remiamės sutikimu kaip teisėtu duomenų tvarkymo pagrindu, Jūs bet kuriuo metu tą sutikimą galite atšaukti ar pakeisti.

Jei nenorite, kad mes naudotume Jūsų duomenis arba norite pakeisti suteiktą sutikimą, bet kuriuo metu galite rašyti mums adresu, nurodytu 2 punkte, arba susisiekti su mumis elektroniniu paštu labas@renplaza.com.

Duomenų saugojimas ir duomenų perkėlimas

Kaip dalis Jums siūlomų paslaugų, pavyzdžiui, per mūsų tinklalapį, informacija, kurią pateikėte mums, gali būti perduodama ir saugoma šalyse, kurios nėra Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės, nes mes naudojame nuotolinius svetainių tarnybinių stočių prieglobos teikėjus savo paslaugų svetainės ir tam tikrų jų aspektų teikimui. Šie prieglobos teikėjai gali būti įsikūrę už EEE ribų arba naudoti tarnybines stotis, esančias už EEE ribų, įprastai tai galioja debesijoje saugomiems duomenims. Ją taip pat gali tvarkyti darbuotojai, dirbantys ne EEE, kurie dirba vienam iš mūsų tiekėjų, pvz., mūsų svetainės tarnybinės stoties prieglobos teikėjui, mokėjimų tvarkymo paslaugų teikėjui arba kai darbai, kurie mums yra atliekami, yra laikinai vykdomi už EEE ribų.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami, jei kuri nors iš mūsų tarnybinių stočių yra valstybėje, esančioje už EEE ribų, arba vienas iš mūsų paslaugų teikėjų yra šalyje, esančioje už EEE ribų.

Jei naudojate mūsų paslaugą, būdami už EEE ribų, norint suteikti Jums šias paslaugas, Jūsų asmens duomenys gali būti perkelti už EEE ribų.

Jei mes perkeliame ar saugome Jūsų asmens duomenis už EEE ribų tokiu būdu, imsimės veiksmų, siekdami užtikrinti, kad Jūsų privatumo teisės ir toliau būtų apsaugotos, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Kai mes pasitelkiame JAV esančius tiekėjus, galime perduoti duomenis jiems, jei jie yra dalis „Privatumo apsaugos“ programos, kuri įpareigoja juos užtikrinti panašią asmens duomenų, kuriais dalijasi Europa ir JAV, apsaugą.

Saugumas

Informacijos perdavimas internetu ar el. paštu nėra visiškai saugus. Nors mes dedame visas pastangas, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti duomenų saugumo Jums perduodant duomenis į mūsų svetainę, bet koks toks perdavimas yra atliekamas Jūsų pačių rizika.

Mes įdiegėme saugumo priemones, kad Jūsų duomenys nebūtų atsitiktiniai prarasti ar atskleisti. Gavę Jūsų asmens duomenis, mes stengsimės užkirsti kelią neteisėtai prieigai naudodami griežtą tvarką ir apsaugos funkcijas.

Jei mes Jums suteikėme (arba jei Jūs pasirinkote) slaptažodį, kad galėtumėte pasiekti tam tikras mūsų svetainės sritis, Jūs esate atsakingi už šio slaptažodžio konfidencialumą. Jūs turėtumėte pasirinkti slaptažodį, kurį kitiems asmenims būtų sunku atspėti.

Duomenų pažeidimo atveju mes apie tai pranešime IKT ir Jums, jei dėl pažeidimo atsiras bet kokia nuostolio ar žalos Jums tikimybė.

Duomenų kaupimas

Laikotarpis, kurį mes kaupiame ir saugome duomenis, priklauso nuo tikslo, kuriuo duomenys buvo renkami. Mes saugosime duomenis tiek ilgai, kiek reikės tam tikslui įgyvendinti arba siekiant įvykdyti teisinius reikalavimus.

Vienas iš teisinių reikalavimų yra mums saugoti tam tikrus duomenis apie mūsų klientus ir tiekėjus bent šešerius metus. Duomenų rūšys apima kontaktinius, asmens tapatybės, finansinius ir operacijų duomenis.

Jei prašėte, kad mes pateiktume Jums rinkodaros medžiagą, mes kaupsime Jūsų duomenis tol, kol Jūs sutikimo neatšauksite.

Slapukų naudojimas

Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Mes naudojame slapukus informacijai apie Jūsų kompiuterį rinkti mūsų paslaugoms ir pateikti statistinę informaciją apie mūsų svetainės naudojimą. Ši informacija Jūsų asmeniškai neidentifikuos – tai yra statistiniai duomenys apie mūsų lankytojus ir tai, kaip jie naudoja mūsų svetainę. Šie statistiniai duomenys nenurodo jokios asmeninės informacijos.

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie Jūsų bendrą naudojimąsi internetu naudodami slapukų bylas. Naudojimo metu šie slapukai automatiškai atsisiunčiami į Jūsų kompiuterį. Ši slapukų byla yra saugoma kompiuterio standžiajame diske, nes slapukuose yra informacijos, kuri perkeliama į Jūsų kompiuterio standųjį diską. Jie padeda mums tobulinti mūsų svetainę ir paslaugą, kurią mes Jums teikiame.

Visuose kompiuteriuose galima slapukų atsisakyti. Tą galima padaryti įjungiant naršyklės nustatymą, kuris leidžia atsisakyti slapukų. Atkreipkite dėmesį, kad jei nuspręstumėte atsisakyti slapukų, Jums gali nepavykti pasiekti tam tikrų mūsų svetainės sričių. Kai mes savo svetainėje dirbame su reklamuotojais, mūsų reklamuotojai taip pat gali naudoti slapukus, kurių mes kontroliuoti negalime. Tokie slapukai (jei naudojami) bus atsisiunčiami spustelėjus mūsų svetainėje esančią reklamą.

Jūsų teisės

BDAR suteikia Jums įvairias teises, susijusias su asmens duomenimis, kuriuos iš Jūsų renkame. Jūs turite teisę:

(a) Susipažinti su savo asmens duomenimis. Ši teisė paprastai vadinama „duomenų subjekto prieigos prašymu“ ir leidžia Jums gauti mūsų turimų asmens duomenų apie Jus kopiją. Jums nereikės mokėti mokesčio už prieigą prie Jūsų asmens duomenų, nebent galime pagrįstai įrodyti, kad prieigos prašoma pakartotinai ar perteklinį kiekį kartų. Į visus teisėtus prašymus susipažinti su duomenimis atsakysime per vieną mėnesį, bet mums gali prireikti iš Jūsų papildomos informacijos, kad patikrintume Jūsų tapatybę ir prašymo teisėtumą.

(b) Prašyti naujausios informacijos apie asmens duomenis. Tai leidžia Jums ištaisyti bet kokius neišsamius arba netikslius duomenis.

(c) Pašalinti Jūsų asmens duomenis. Tai leidžia Jums prašyti pašalinti asmens duomenis, jei nėra jokios pagrįstos priežasties, dėl kurių mes jų negalime kaupti ir tvarkyti. Mes ne visada galime pašalinti duomenis visais atvejais, pvz., jei esama nuolatinių sutartinių santykių tarp mūsų ir Jūsų, arba jei mes teisiškai privalome duomenis saugoti.

(d) Prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui, kai mes remiamės Jūsų sutikimu arba mūsų (arba trečiosios šalies) teisėtais interesais kaip duomenų tvarkymo pagrindu.

(e) Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tai leidžia Jums prašyti mūsų pakeisti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Pavyzdžiui, galbūt norite pakeisti pagrindą, kuriuo su Jumis susisiekiame.

(f) Prašyti perkelti savo asmens duomenis Jums arba trečiajai šaliai. Mes perduosime Jums arba Jūsų pasirinktai trečiajai šaliai Jūsų asmens duomenis struktūrizuotame, įrenginių perskaitomame formate.

(g) Atšaukti sutikimą. Kai mes remiamės sutikimu tvarkyti Jūsų asmens duomenis, šį sutikimą Jūs galite atšaukti. Jei atšauksite savo sutikimą, mes galime nebeturėti galimybės Jums pateikti tam tikrų produktų ar paslaugų. Jumhs norint atšaukti savo sutikimą mes Jus informuosime, ar tai yra būtent toks atvejis.

(h) Ištrinti jūsų kontaktinius duomenis ir informaciją iš mūsų duomenų bazės. Galite pareikalauti, kad mes ištrintumėm jūsų kontaktinius duomenis, pavyzdžiui el. paštą, telefono numerį, adresą, iš mūsų duomenų bazės. 

Šiomis teisėmis galite pasinaudoti bet kuriuo metu, parašydami mums anksčiau nurodytu adresu arba susisiekę el. paštu labas@renplaza.com.

Trečiųjų šalių nuorodos

Mūsų svetainėje galite rasti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Jei spustelėsite nuorodą į trečiosios šalies svetainę ir apsilankysite šioje svetainėje, taip galite suteikti leidimą šiai svetainei rinkti ir dalintis tam tikrais duomenimis apie Jus. Šios svetainės turėtų turėti savo privatumo politikas, kurias turėtumėte patikrinti. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jų politikas, nes mes jų nekontroliuojame.

Šios politikos pakeitimai

Mes galime atnaujinti šią politiką, kad būtų atspindėti svetainės pakeitimai ir klientų atsiliepimai. Periodiškai perskaitykite šią politiką, kad būtumėte susipažinę su tuo, kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis.

Mes noriai priimame bet kokias Jūsų užklausas, pastabas ir prašymus dėl šios privatumo politikos. Drąsiai kreipkitės į mus.

Redakcija: 2020 m. spalis